YORDAM, BIR OILA ADVOKATLIKOILA ADVOKAT YORDAM

Oilaviy masalalarni tartibga soladi asosiy huquqiy hujjat Oila Kodeksi hisoblanadi. U asosiy qonun ustiga, qaysi turli advokatlar va advokatlar himoya manfaatlarini mijoz.

Oila advokat yoki advokat oilaviy nizolar quyidagi turlari bor qachon zarur bo’ladi:

bu er va xotinning nikoh va oila munosabatlari kelib;

huquqiy munosabatlar tashqariga chiqadigan «er-xotin va bolalar»;

boshqa oilaviy nizolar.