mulk

Huquqlari uchun foydalanish va yig’ish mol-mulk, boshqalar uni uzatish huquqiga, jumladan bahramand